הקרב על ווסנות'

רשימת יחידות

Based on version 1.3.19

Back to start

רמה 0 רמה 1 רמה 2 רמה 3 רמה 4
אל-מתים
Saurian Augur
אורב לטאיש
תוהו
HP:22  MP:6  XP:28
heals +4
קפ\: 4 - 2
טווח רחוק: 5 - 3  (קסום)
Saurian Oracle
רופא אליל לטאיש
תוהו
HP:29  MP:6  XP:150
heals +4
קפ\: 4 - 3
טווח רחוק: 8 - 3  (קסום)
Saurian Soothsayer
‮מגיד עתידות לטאיש
תוהו
HP:29  MP:6  XP:150
מרפא
קפ\: 5 - 2
טווח רחוק: 6 - 3  (קסום)
Saurian Skirmisher
מסתנן לטאיש
תוהו
HP:26  MP:6  XP:32
מסתננת
קפ\: 4 - 4
טווח רחוק: 4 - 2
Saurian Ambusher
אורב לטאיש
תוהו
HP:36  MP:7  XP:55
מסתננת
קפ\: 6 - 4
טווח רחוק: 5 - 2
Saurian Flanker
מאגף לטאיש
תוהו
HP:47  MP:7  XP:150
מסתננת
קפ\: 8 - 4
טווח רחוק: 7 - 2

Back to start