הקרב על ווסנות'

רשימת יחידות

Based on version 1.3.19

Back to start

רמה 0 רמה 1 רמה 2 רמה 3 רמה 4
טרול
Gryphon
גרפין
ניטרלי
HP:44  MP:9  XP:150
קפ\: 10 - 3
Gryphon Rider
רוכב גריפין
ניטרלי
HP:34  MP:8  XP:38
קפ\: 12 - 2
Gryphon Master
אדון גריפין
ניטרלי
HP:51  MP:10  XP:150
קפ\: 15 - 2

Back to start