הקרב על ווסנות'

רשימת יחידות

Based on version 1.3.19

Back to start

דרקודם  ברית קנלגאן  נאמנים  צפוניים  מורדים  אל-מתים 

רמה 0 רמה 1 רמה 2 רמה 3 רמה 4
דרקודם
Drake Burner
מבעיר דרקודמי
סדר
HP:42  MP:5  XP:43
קפ\: 7 - 2
טווח רחוק: 6 - 4
Fire Drake
דרקודם אש
סדר
HP:63  MP:5  XP:80
קפ\: 9 - 2
טווח רחוק: 7 - 5
Inferno Drake
דרקודם תופת
סדר
HP:82  MP:5  XP:150
קפ\: 12 - 2
טווח רחוק: 8 - 6
Drake Flare
בוהק דרקודמי
סדר
HP:54  MP:5  XP:80
מנהיגות
קפ\: 8 - 3
טווח רחוק: 7 - 4
Drake Flameheart
לב-להבה דרקודמי
סדר
HP:72  MP:5  XP:150
מנהיגות
קפ\: 11 - 3
טווח רחוק: 9 - 4
Drake Clasher
מתקל דרקודמי
סדר
HP:43  MP:5  XP:45
קפ\: 5 - 4
קפ\: 6 - 4  (תקיפה ראשונה)
Drake Gladiator
גלדיטור דרקודמי
סדר
HP:66  MP:5  XP:95
קפ\: 8 - 4
קפ\: 6 - 5
קפ\: 10 - 3
Drake Enforcer
אוכף דרקודמי
סדר
HP:85  MP:5  XP:150
קפ\: 11 - 4
קפ\: 14 - 3
קפ\: 8 - 5
Drake Slasher
חותך דרקודמי
סדר
HP:62  MP:5  XP:105
קפ\: 11 - 3
קפ\: 17 - 2  (תקיפה ראשונה)
Drake Warden
מגן דרקודמי
סדר
HP:82  MP:5  XP:150
קפ\: 16 - 3
קפ\: 23 - 2  (תקיפה ראשונה)
Drake Glider
דרקודמם דואה
סדר
HP:32  MP:8  XP:35
קפ\: 6 - 2
טווח רחוק: 3 - 3  (צליפה)
Sky Drake
דרקודם שחקים
סדר
HP:45  MP:9  XP:80
קפ\: 6 - 3
טווח רחוק: 5 - 3  (צליפה)
Hurricane Drake
הוריקן דרקודמי
סדר
HP:58  MP:9  XP:150
קפ\: 8 - 3
טווח רחוק: 8 - 3  (צליפה)
Drake Fighter
לוחם דרקודמי
סדר
HP:39  MP:6  XP:42
קפ\: 7 - 3
טווח רחוק: 3 - 3
Drake Warrior
חייל דרקודמי
סדר
HP:60  MP:6  XP:70
קפ\: 11 - 3
טווח רחוק: 5 - 3
Drake Blademaster
אשף חרב דרקודמי
סדר
HP:80  MP:6  XP:150
קפ\: 16 - 3
טווח רחוק: 8 - 3
Saurian Skirmisher
מסתנן לטאיש
תוהו
HP:26  MP:6  XP:32
מסתננת
קפ\: 4 - 4
טווח רחוק: 4 - 2
Saurian Ambusher
אורב לטאיש
תוהו
HP:36  MP:7  XP:55
מסתננת
קפ\: 6 - 4
טווח רחוק: 5 - 2
Saurian Flanker
מאגף לטאיש
תוהו
HP:47  MP:7  XP:150
מסתננת
קפ\: 8 - 4
טווח רחוק: 7 - 2
Saurian Augur
אורב לטאיש
תוהו
HP:22  MP:6  XP:28
heals +4
קפ\: 4 - 2
טווח רחוק: 5 - 3  (קסום)
Saurian Oracle
רופא אליל לטאיש
תוהו
HP:29  MP:6  XP:150
heals +4
קפ\: 4 - 3
טווח רחוק: 8 - 3  (קסום)
Saurian Soothsayer
‮מגיד עתידות לטאיש
תוהו
HP:29  MP:6  XP:150
מרפא
קפ\: 5 - 2
טווח רחוק: 6 - 3  (קסום)
ברית קנלגאן
Dwarvish Guardsman
שומר גמדי
ניטרלי
HP:42  MP:4  XP:47
קור רוח
קפ\: 5 - 3
טווח רחוק: 5 - 1
Dwarvish Stalwart
גברתן גמדי
ניטרלי
HP:54  MP:4  XP:85
קור רוח
קפ\: 7 - 3
טווח רחוק: 8 - 1
Dwarvish Sentinel
זקיף גמדי
ניטרלי
HP:68  MP:4  XP:150
קור רוח
קפ\: 9 - 3
טווח רחוק: 11 - 2
Dwarvish Fighter
לוחם גמדי
ניטרלי
HP:38  MP:4  XP:41
קפ\: 7 - 3
קפ\: 8 - 2
Dwarvish Steelclad
איש-ברזל גמדי
ניטרלי
HP:59  MP:4  XP:74
קפ\: 11 - 3
קפ\: 14 - 2
Dwarvish Lord
לורד גמדי
ניטרלי
HP:79  MP:4  XP:150
קפ\: 15 - 3
קפ\: 19 - 2
טווח רחוק: 10 - 2
Dwarvish Ulfserker
אולפסרקר גמדי
ניטרלי
HP:34  MP:5  XP:42
קפ\: 4 - 4  (משוגע)
Dwarvish Berserker
משוגע קרב גמדי
ניטרלי
HP:48  MP:5  XP:150
קפ\: 7 - 4  (משוגע)
Dwarvish Thunderer
רעמן גמדי
ניטרלי
HP:34  MP:4  XP:40
קפ\: 6 - 2
טווח רחוק: 18 - 1
Dwarvish Thunderguard
שומר-רעם גמדי
ניטרלי
HP:44  MP:4  XP:95
קפ\: 6 - 3
טווח רחוק: 28 - 1
Dwarvish Dragonguard
משמר הדרקון הגמדי
ניטרלי
HP:59  MP:4  XP:150
קפ\: 9 - 3
טווח רחוק: 40 - 1
Thief
גנב
תוהו
HP:24  MP:6  XP:28
קפ\: 4 - 3  (דקירה מאחור)
Rogue
נוכל
תוהו
HP:40  MP:6  XP:70
מסתננת
קפ\: 6 - 3  (דקירה מאחור)
טווח רחוק: 4 - 3
Assassin
מתנקש
תוהו
HP:51  MP:6  XP:150
מסתננת
קפ\: 8 - 3  (דקירה מאחור)
טווח רחוק: 5 - 3  (רעל)
Poacher
צייד לא חוקי
תוהו
HP:32  MP:5  XP:29
קפ\: 3 - 2
טווח רחוק: 4 - 4
Trapper
לוכד
תוהו
HP:45  MP:5  XP:65
קפ\: 4 - 4
טווח רחוק: 6 - 4
Huntsman
רוכב סוס
תוהו
HP:57  MP:5  XP:150
קפ\: 5 - 4
טווח רחוק: 9 - 4  (צליפה)
Ranger
פגיון
תוהו
HP:60  MP:6  XP:150
קפ\: 7 - 4
טווח רחוק: 7 - 4
Footpad
שודד
תוהו
HP:30  MP:7  XP:36
קפ\: 5 - 2
טווח רחוק: 5 - 2
Outlaw
פורע חוק
תוהו
HP:42  MP:7  XP:77
קפ\: 8 - 2
טווח רחוק: 6 - 3
Fugitive
Fugitive
תוהו
HP:62  MP:7  XP:150
מחנה
קפ\: 11 - 2
טווח רחוק: 7 - 4
Gryphon Rider
רוכב גריפין
ניטרלי
HP:34  MP:8  XP:38
קפ\: 12 - 2
Gryphon Master
אדון גריפין
ניטרלי
HP:51  MP:10  XP:150
קפ\: 15 - 2
נאמנים
Lieutenant
סגן
סדר
HP:48  MP:6  XP:80
מנהיגות
קפ\: 9 - 3
טווח רחוק: 5 - 3
General
גנרל
סדר
HP:58  MP:6  XP:180
מנהיגות
קפ\: 9 - 4
טווח רחוק: 7 - 3
Grand Marshal
מרשל רם-מעלה
סדר
HP:68  MP:6  XP:150
מנהיגות
קפ\: 10 - 4
טווח רחוק: 8 - 3
Cavalryman
חייל יחידת פרשים
סדר
HP:38  MP:8  XP:40
קפ\: 6 - 3
Dragoon
דרגון
סדר
HP:53  MP:9  XP:95
קפ\: 6 - 4
טווח רחוק: 12 - 1
Cavalier
פרש
סדר
HP:68  MP:9  XP:150
קפ\: 10 - 4
טווח רחוק: 20 - 1
Horseman
רוכב סוס
סדר
HP:38  MP:8  XP:44
קפ\: 9 - 2  (הסתערות)
Knight
אביר
סדר
HP:58  MP:8  XP:120
קפ\: 8 - 4
קפ\: 14 - 2  (הסתערות)
Paladin
פלאדין
סדר
HP:65  MP:8  XP:150
heals +4
קפ\: 8 - 5
קפ\: 15 - 2  (הסתערות)
Grand Knight
אביר גובליני ראשי
סדר
HP:78  MP:7  XP:150
קפ\: 12 - 4
קפ\: 17 - 2  (הסתערות)
Lancer
רמח
סדר
HP:50  MP:10  XP:150
קפ\: 12 - 3  (הסתערות)
Spearman
נושא חנית
סדר
HP:36  MP:5  XP:42
קפ\: 7 - 3  (תקיפה ראשונה)
טווח רחוק: 6 - 1
Swordsman
נושא חרב
סדר
HP:55  MP:5  XP:60
קפ\: 8 - 4
Royal Guard
משמר מלכותי
סדר
HP:74  MP:6  XP:150
קפ\: 11 - 4
Pikeman
כידונאי
סדר
HP:55  MP:5  XP:65
קפ\: 10 - 3  (תקיפה ראשונה)
Halberdier
איש דקר
סדר
HP:72  MP:5  XP:150
קפ\: 15 - 3  (תקיפה ראשונה)
קפ\: 19 - 2
Javelineer
מטיל כידון
סדר
HP:48  MP:5  XP:150
קפ\: 8 - 3  (תקיפה ראשונה)
טווח רחוק: 11 - 2
Fencer
סייף
סדר
HP:28  MP:6  XP:42
מסתננת
קפ\: 4 - 4
Duelist
לוחם דו-קרב
סדר
HP:44  MP:7  XP:90
מסתננת
קפ\: 5 - 5
טווח רחוק: 12 - 1
Master at Arms
אשף נשק
סדר
HP:57  MP:7  XP:150
מסתננת
קפ\: 7 - 5
טווח רחוק: 20 - 1
Heavy Infantryman
חייל רגלים כבד
סדר
HP:38  MP:4  XP:40
קפ\: 11 - 2
Shock Trooper
פלוגות מחץ
סדר
HP:52  MP:4  XP:110
קפ\: 18 - 2
Iron Mauler
מוחץ ברזל
סדר
HP:64  MP:4  XP:150
קפ\: 25 - 2
Bowman
קשת
סדר
HP:33  MP:5  XP:39
קפ\: 6 - 2
טווח רחוק: 6 - 3
Longbowman
איש קשת-ארוכה
סדר
HP:51  MP:5  XP:68
קפ\: 8 - 2
טווח רחוק: 10 - 3
Master Bowman
אשף קשת
סדר
HP:67  MP:5  XP:150
קפ\: 8 - 3
טווח רחוק: 11 - 4
Mage
קוסם
סדר
HP:24  MP:5  XP:60
קפ\: 5 - 1
טווח רחוק: 7 - 3  (קסום)
White Mage
קוסם לבן
סדר
HP:35  MP:5  XP:150
מרפא
קפ\: 6 - 2
טווח רחוק: 9 - 3  (קסום)
Mage of Light
קוסם אור
סדר
HP:47  MP:5  XP:150
מאירה מרפא
קפ\: 7 - 3
טווח רחוק: 15 - 3  (קסום)
Red Mage
קוסם אדום
ניטרלי
HP:42  MP:5  XP:100
קפ\: 6 - 2
טווח רחוק: 8 - 4  (קסום)
Arch Mage
ארכי קוסם
ניטרלי
HP:54  MP:5  XP:220
קפ\: 7 - 2
טווח רחוק: 12 - 4  (קסום)
Great Mage
קוסם דגול
ניטרלי
HP:65  MP:5  XP:150
קפ\: 9 - 2
טווח רחוק: 16 - 4  (קסום)
Silver Mage
קוסם כסף
ניטרלי
HP:48  MP:6  XP:150
העתקה
קפ\: 7 - 2
טווח רחוק: 9 - 4  (קסום)
Merman Fighter
חייל בן-ימי
סדר
HP:36  MP:6  XP:36
קפ\: 6 - 3
Merman Warrior
לוחם בן-ימי
סדר
HP:50  MP:6  XP:80
קפ\: 8 - 4
Merman Triton
טריטון בן-טמי
סדר
HP:60  MP:6  XP:150
קפ\: 14 - 3
קפ\: 19 - 2
Merman Hoplite
הופליט בן-ימי
סדר
HP:52  MP:5  XP:150
קור רוח
קפ\: 15 - 2
צפוניים
Orcish Grunt
לוחם פשוט אורקי
תוהו
HP:38  MP:5  XP:42
קפ\: 9 - 2
Orcish Warrior
לוחם אורקי
תוהו
HP:58  MP:5  XP:60
קפ\: 10 - 3
Orcish Warlord
מצביא אורקי
תוהו
HP:78  MP:5  XP:150
קפ\: 15 - 3
טווח רחוק: 8 - 2
Troll Whelp
גור טרולי
תוהו
HP:42  MP:4  XP:36
התחדשות
קפ\: 7 - 2
Troll
טרול
תוהו
HP:55  MP:5  XP:66
התחדשות
קפ\: 14 - 2
Troll Warrior
לוחם טרולי
תוהו
HP:70  MP:5  XP:150
התחדשות
קפ\: 20 - 2
Troll Rocklobber
זורק-אבנים טרולי
תוהו
HP:49  MP:5  XP:150
התחדשות
קפ\: 10 - 2
טווח רחוק: 17 - 1
Wolf Rider
רוכב זאבים
תוהו
HP:32  MP:8  XP:30
קפ\: 5 - 3
Goblin Knight
אביר גובליני
תוהו
HP:49  MP:9  XP:65
קפ\: 7 - 4
Direwolf Rider
רוכב זאבי מערות
תוהו
HP:61  MP:10  XP:150
קפ\: 9 - 4
קפ\: 4 - 4  (רעל)
Goblin Pillager
בוזז גובליני
תוהו
HP:44  MP:9  XP:150
קפ\: 7 - 3
טווח רחוק: 6 - 2  (איטיות)
Orcish Archer
קשת אורקי
תוהו
HP:32  MP:5  XP:30
קפ\: 3 - 2
טווח רחוק: 5 - 3
טווח רחוק: 7 - 2
Orcish Crossbowman
נושא קשת-מצולבת אורקי
תוהו
HP:43  MP:5  XP:80
קפ\: 4 - 3
טווח רחוק: 8 - 3
טווח רחוק: 10 - 2
Orcish Slurbow
קשת-קנה אורקי
תוהו
HP:56  MP:5  XP:150
קפ\: 8 - 3
טווח רחוק: 12 - 3
טווח רחוק: 15 - 2
Orcish Assassin
מתנקש אורקי
תוהו
HP:26  MP:6  XP:30
קפ\: 8 - 1
טווח רחוק: 3 - 3  (רעל)
Orcish Slayer
מחסל אורקי
תוהו
HP:36  MP:6  XP:150
קפ\: 10 - 2
טווח רחוק: 6 - 3  (רעל)
Naga Fighter
חייל נאגה
ניטרלי
HP:33  MP:7  XP:32
קפ\: 4 - 4
Naga Warrior
לוחם נאגה
ניטרלי
HP:43  MP:7  XP:66
קפ\: 7 - 4
Naga Myrmidon
מירמידון נאגה
ניטרלי
HP:49  MP:7  XP:150
קפ\: 9 - 5
Goblin Spearman
נושא חנית גובליני
תוהו
HP:18  MP:4  XP:18
קפ\: 4 - 3
טווח רחוק: 3 - 1
Goblin Impaler
מפלח גובליני
תוהו
HP:26  MP:4  XP:150
קפ\: 7 - 3  (תקיפה ראשונה)
טווח רחוק: 5 - 1
Goblin Rouser
מלהיב גובליני
תוהו
HP:31  MP:4  XP:150
מנהיגות
קפ\: 6 - 3
מורדים
Elvish Fighter
לוחם אלפי
ניטרלי
HP:33  MP:5  XP:40
קפ\: 5 - 4
טווח רחוק: 3 - 3
Elvish Captain
קפטן אלפי
ניטרלי
HP:47  MP:5  XP:90
מנהיגות
קפ\: 7 - 4
טווח רחוק: 5 - 3
Elvish Marshal
מרשל אלפי
ניטרלי
HP:62  MP:5  XP:150
מנהיגות
קפ\: 10 - 4
טווח רחוק: 8 - 3
Elvish Hero
גיבור אלפי
ניטרלי
HP:51  MP:5  XP:90
קפ\: 8 - 4
טווח רחוק: 6 - 3
Elvish Champion
אלוף אלפי
ניטרלי
HP:70  MP:5  XP:150
קפ\: 9 - 5
טווח רחוק: 9 - 3
Elvish Archer
קשת אלפי
ניטרלי
HP:29  MP:6  XP:44
קפ\: 5 - 2
טווח רחוק: 5 - 4
Elvish Ranger
סייר אלפי
ניטרלי
HP:42  MP:6  XP:90
מארב
קפ\: 7 - 3
טווח רחוק: 7 - 4
Elvish Avenger
נוקם אלפי
ניטרלי
HP:55  MP:6  XP:150
מארב
קפ\: 8 - 4
טווח רחוק: 10 - 4
Elvish Marksman
צלף אלפי
ניטרלי
HP:37  MP:6  XP:80
קפ\: 6 - 2
טווח רחוק: 9 - 4  (צליפה)
Elvish Sharpshooter
קלע אלפי
ניטרלי
HP:47  MP:6  XP:150
קפ\: 7 - 2
טווח רחוק: 10 - 5  (צליפה)
Mage
קוסם
סדר
HP:24  MP:5  XP:60
קפ\: 5 - 1
טווח רחוק: 7 - 3  (קסום)
White Mage
קוסם לבן
סדר
HP:35  MP:5  XP:150
מרפא
קפ\: 6 - 2
טווח רחוק: 9 - 3  (קסום)
Mage of Light
קוסם אור
סדר
HP:47  MP:5  XP:150
מאירה מרפא
קפ\: 7 - 3
טווח רחוק: 15 - 3  (קסום)
Red Mage
קוסם אדום
ניטרלי
HP:42  MP:5  XP:100
קפ\: 6 - 2
טווח רחוק: 8 - 4  (קסום)
Arch Mage
ארכי קוסם
ניטרלי
HP:54  MP:5  XP:220
קפ\: 7 - 2
טווח רחוק: 12 - 4  (קסום)
Great Mage
קוסם דגול
ניטרלי
HP:65  MP:5  XP:150
קפ\: 9 - 2
טווח רחוק: 16 - 4  (קסום)
Silver Mage
קוסם כסף
ניטרלי
HP:48  MP:6  XP:150
העתקה
קפ\: 7 - 2
טווח רחוק: 9 - 4  (קסום)
Elvish Shaman
Elvish Shaman
ניטרלי
HP:26  MP:5  XP:32
heals +4
קפ\: 3 - 2
טווח רחוק: 3 - 2  (איטיות)
Elvish Druid
Elvish Druid
ניטרלי
HP:36  MP:5  XP:80
מרפא
קפ\: 4 - 2
טווח רחוק: 6 - 2  (איטיות)
טווח רחוק: 6 - 3  (קסום)
Elvish Shyde
Elvish Shyde
ניטרלי
HP:46  MP:6  XP:150
מרפא
קפ\: 6 - 2  (קסום)
טווח רחוק: 6 - 3  (איטיות)
טווח רחוק: 8 - 3  (קסום)
Elvish Sorceress
Elvish Sorceress
ניטרלי
HP:41  MP:5  XP:100
קפ\: 4 - 2
טווח רחוק: 4 - 3  (איטיות)
טווח רחוק: 7 - 4  (קסום)
Elvish Enchantress
Elvish Enchantress
ניטרלי
HP:50  MP:5  XP:180
קפ\: 6 - 2
טווח רחוק: 5 - 4  (איטיות)
טווח רחוק: 9 - 4  (קסום)
Elvish Sylph
Elvish Sylph
ניטרלי
HP:60  MP:6  XP:150
קפ\: 6 - 3  (קסום)
טווח רחוק: 6 - 5  (איטיות)
טווח רחוק: 10 - 5  (קסום)
Elvish Scout
גשש אלפי
ניטרלי
HP:32  MP:9  XP:32
קפ\: 4 - 3
טווח רחוק: 6 - 2
Elvish Rider
רוכב אלפי
ניטרלי
HP:46  MP:10  XP:75
קפ\: 7 - 3
טווח רחוק: 9 - 2
Elvish Outrider
מלווה רכוב אלפי
ניטרלי
HP:57  MP:10  XP:150
קפ\: 7 - 4
טווח רחוק: 8 - 3
Wose
מיוחד
סדר
HP:52  MP:4  XP:40
מארב התחדשות
קפ\: 13 - 2
Elder Wose
זקן ווסים
סדר
HP:64  MP:4  XP:100
מארב התחדשות
קפ\: 19 - 2
Ancient Wose
ווס עתיק
סדר
HP:80  MP:4  XP:150
מארב התחדשות
קפ\: 25 - 2
Merman Hunter
צייד בן-ימי
סדר
HP:30  MP:6  XP:35
קפ\: 4 - 2
טווח רחוק: 5 - 3
Merman Spearman
נושא חנית בן-ימי
סדר
HP:40  MP:6  XP:85
קפ\: 6 - 2
טווח רחוק: 6 - 4
Merman Javelineer
מטיל כידון בן-ימי
סדר
HP:55  MP:6  XP:150
קפ\: 8 - 2
טווח רחוק: 10 - 4
Merman Netcaster
מטיל רשתות בן-ימי
סדר
HP:40  MP:7  XP:80
קפ\: 6 - 3
טווח רחוק: 9 - 2  (איטיות)
Merman Entangler
לוכד בן-ימי
סדר
HP:55  MP:7  XP:150
קפ\: 8 - 3
טווח רחוק: 8 - 3  (איטיות)
אל-מתים
Skeleton
שלד
תוהו
HP:34  MP:5  XP:35
צלילה
קפ\: 7 - 3
Revenant
חוזר מהמתים
תוהו
HP:47  MP:5  XP:85
צלילה
קפ\: 8 - 4
Draug
דראוג
תוהו
HP:68  MP:5  XP:150
צלילה
קפ\: 12 - 4
Deathblade
להב מוות
תוהו
HP:39  MP:6  XP:150
צלילה
קפ\: 8 - 5
Skeleton Archer
קשת שלדי
תוהו
HP:31  MP:5  XP:35
צלילה
קפ\: 3 - 2
טווח רחוק: 6 - 3
Bone Shooter
יוריי עצמות
תוהו
HP:40  MP:5  XP:80
צלילה
קפ\: 6 - 2
טווח רחוק: 10 - 3
Banebow
קשת
תוהו
HP:50  MP:5  XP:150
צלילה
קפ\: 8 - 2
טווח רחוק: 14 - 3
Walking Corpse
גוויה מהלכת
תוהו
HP:18  MP:4  XP:24
קפ\: 6 - 2  (מגיפה)
Soulless
חסרי נשמה
תוהו
HP:28  MP:4  XP:150
קפ\: 7 - 3  (מגיפה)
Ghost
רוח רפאים
תוהו
HP:18  MP:7  XP:30
קפ\: 4 - 3  (ניקוז)
טווח רחוק: 3 - 3
Wraith
רוח רפאים
תוהו
HP:25  MP:7  XP:100
קפ\: 6 - 4  (ניקוז)
טווח רחוק: 4 - 3
Spectre
ביעוטים
תוהו
HP:33  MP:7  XP:150
קפ\: 9 - 4  (ניקוז)
טווח רחוק: 6 - 3
Shadow
צל
תוהו
HP:24  MP:7  XP:100
התגנבות לילה מסתננת
קפ\: 8 - 3  (דקירה מאחור)
Nightgaunt
סיוט לילה
תוהו
HP:35  MP:7  XP:150
התגנבות לילה מסתננת
קפ\: 10 - 3  (דקירה מאחור)
Vampire Bat
עטלף ערפד
תוהו
HP:16  MP:8  XP:22
קפ\: 4 - 2  (ניקוז)
Blood Bat
עטלף דם
תוהו
HP:27  MP:9  XP:150
קפ\: 5 - 3  (ניקוז)
Dark Adept
אשף אופל
תוהו
HP:28  MP:5  XP:48
טווח רחוק: 10 - 2  (קסום)
טווח רחוק: 7 - 2  (קסום)
Dark Sorcerer
מכשף אופל
תוהו
HP:48  MP:5  XP:90
קפ\: 4 - 3
טווח רחוק: 13 - 2  (קסום)
טווח רחוק: 9 - 2  (קסום)
Lich
ליץ'
תוהו
HP:60  MP:6  XP:150
צלילה
קפ\: 8 - 3  (ניקוז)
טווח רחוק: 12 - 3  (קסום)
טווח רחוק: 9 - 3  (קסום)
Necromancer
מעלה באוב
תוהו
HP:70  MP:5  XP:150
קפ\: 6 - 3  (מגיפה)
טווח רחוק: 17 - 2  (קסום)
טווח רחוק: 12 - 2  (קסום)
Ghoul
גואול
תוהו
HP:33  MP:5  XP:35
קפ\: 4 - 3  (רעל)
Necrophage
טורף גופות
תוהו
HP:47  MP:5  XP:150
feeding
קפ\: 7 - 3  (רעל)

Back to start