הקרב על ווסנות'

רשימת יחידות

Based on version 1.3.19

Back to start

רמה 0 רמה 1 רמה 2 רמה 3 רמה 4
טרול
Elvish Archer
קשת אלפי
ניטרלי
HP:29  MP:6  XP:44
קפ\: 5 - 2
טווח רחוק: 5 - 4
Elvish Ranger
סייר אלפי
ניטרלי
HP:42  MP:6  XP:90
מארב
קפ\: 7 - 3
טווח רחוק: 7 - 4
Elvish Avenger
נוקם אלפי
ניטרלי
HP:55  MP:6  XP:150
מארב
קפ\: 8 - 4
טווח רחוק: 10 - 4
Elvish Marksman
צלף אלפי
ניטרלי
HP:37  MP:6  XP:80
קפ\: 6 - 2
טווח רחוק: 9 - 4  (צליפה)
Elvish Sharpshooter
קלע אלפי
ניטרלי
HP:47  MP:6  XP:150
קפ\: 7 - 2
טווח רחוק: 10 - 5  (צליפה)
Elvish Fighter
לוחם אלפי
ניטרלי
HP:33  MP:5  XP:40
קפ\: 5 - 4
טווח רחוק: 3 - 3
Elvish Captain
קפטן אלפי
ניטרלי
HP:47  MP:5  XP:90
מנהיגות
קפ\: 7 - 4
טווח רחוק: 5 - 3
Elvish Marshal
מרשל אלפי
ניטרלי
HP:62  MP:5  XP:150
מנהיגות
קפ\: 10 - 4
טווח רחוק: 8 - 3
Elvish Hero
גיבור אלפי
ניטרלי
HP:51  MP:5  XP:90
קפ\: 8 - 4
טווח רחוק: 6 - 3
Elvish Champion
אלוף אלפי
ניטרלי
HP:70  MP:5  XP:150
קפ\: 9 - 5
טווח רחוק: 9 - 3
Elvish Lady
Elvish Lady
ניטרלי
HP:30  MP:6  XP:150
קפ\: 1 - 1
Elvish Lord
לורד גמדי
ניטרלי
HP:51  MP:6  XP:120
קפ\: 8 - 4
טווח רחוק: 7 - 3  (קסום)
Elvish High Lord
לוחם אלפי
ניטרלי
HP:63  MP:6  XP:150
קפ\: 10 - 4
טווח רחוק: 7 - 5  (קסום)
Elvish Scout
גשש אלפי
ניטרלי
HP:32  MP:9  XP:32
קפ\: 4 - 3
טווח רחוק: 6 - 2
Elvish Rider
רוכב אלפי
ניטרלי
HP:46  MP:10  XP:75
קפ\: 7 - 3
טווח רחוק: 9 - 2
Elvish Outrider
מלווה רכוב אלפי
ניטרלי
HP:57  MP:10  XP:150
קפ\: 7 - 4
טווח רחוק: 8 - 3
Elvish Shaman
Elvish Shaman
ניטרלי
HP:26  MP:5  XP:32
heals +4
קפ\: 3 - 2
טווח רחוק: 3 - 2  (איטיות)
Elvish Druid
Elvish Druid
ניטרלי
HP:36  MP:5  XP:80
מרפא
קפ\: 4 - 2
טווח רחוק: 6 - 2  (איטיות)
טווח רחוק: 6 - 3  (קסום)
Elvish Shyde
Elvish Shyde
ניטרלי
HP:46  MP:6  XP:150
מרפא
קפ\: 6 - 2  (קסום)
טווח רחוק: 6 - 3  (איטיות)
טווח רחוק: 8 - 3  (קסום)
Elvish Sorceress
Elvish Sorceress
ניטרלי
HP:41  MP:5  XP:100
קפ\: 4 - 2
טווח רחוק: 4 - 3  (איטיות)
טווח רחוק: 7 - 4  (קסום)
Elvish Enchantress
Elvish Enchantress
ניטרלי
HP:50  MP:5  XP:180
קפ\: 6 - 2
טווח רחוק: 5 - 4  (איטיות)
טווח רחוק: 9 - 4  (קסום)
Elvish Sylph
Elvish Sylph
ניטרלי
HP:60  MP:6  XP:150
קפ\: 6 - 3  (קסום)
טווח רחוק: 6 - 5  (איטיות)
טווח רחוק: 10 - 5  (קסום)

Back to start