הקרב על ווסנות'

רשימת יחידות

Based on version 1.3.19

Back to start

רמה 0 רמה 1 רמה 2 רמה 3 רמה 4
Dwarves
Dwarvish Fighter
לוחם גמדי
ניטרלי
HP:38  MP:4  XP:41
קפ\: 7 - 3
קפ\: 8 - 2
Dwarvish Steelclad
איש-ברזל גמדי
ניטרלי
HP:59  MP:4  XP:74
קפ\: 11 - 3
קפ\: 14 - 2
Dwarvish Lord
לורד גמדי
ניטרלי
HP:79  MP:4  XP:150
קפ\: 15 - 3
קפ\: 19 - 2
טווח רחוק: 10 - 2
Dwarvish Guardsman
שומר גמדי
ניטרלי
HP:42  MP:4  XP:47
קור רוח
קפ\: 5 - 3
טווח רחוק: 5 - 1
Dwarvish Stalwart
גברתן גמדי
ניטרלי
HP:54  MP:4  XP:85
קור רוח
קפ\: 7 - 3
טווח רחוק: 8 - 1
Dwarvish Sentinel
זקיף גמדי
ניטרלי
HP:68  MP:4  XP:150
קור רוח
קפ\: 9 - 3
טווח רחוק: 11 - 2
Dwarvish Runemaster
אשף רונות גמדי
ניטרלי
HP:75  MP:5  XP:150
קפ\: 14 - 3
טווח רחוק: 14 - 2  (קסום)
Dwarvish Thunderer
רעמן גמדי
ניטרלי
HP:34  MP:4  XP:40
קפ\: 6 - 2
טווח רחוק: 18 - 1
Dwarvish Thunderguard
שומר-רעם גמדי
ניטרלי
HP:44  MP:4  XP:95
קפ\: 6 - 3
טווח רחוק: 28 - 1
Dwarvish Dragonguard
משמר הדרקון הגמדי
ניטרלי
HP:59  MP:4  XP:150
קפ\: 9 - 3
טווח רחוק: 40 - 1
Dwarvish Ulfserker
אולפסרקר גמדי
ניטרלי
HP:34  MP:5  XP:42
קפ\: 4 - 4  (משוגע)
Dwarvish Berserker
משוגע קרב גמדי
ניטרלי
HP:48  MP:5  XP:150
קפ\: 7 - 4  (משוגע)

Back to start