מאגף לטאיש

רמה 3

 

מתקדמת אל:

מתקדמת אל: אורב לטאיש

נק\47  מהלכים: 46  מהלכים: נטיה: תוהו  נק\150

יכולות: מסתננת

Saurian warriors are generally weaker in frame than their elven, or human counterparts. This is of course a relative term, and they can still become considerably powerful, whilst losing none of their natural mobility. This is very dangerous in combat, as a careless enemy can soon find their support troops flanked by these creatures. This unit's skill at skirmishing allows it to ignore enemies' zones of control and thus move unhindered around them.

attacks

שם סוג נסיונות פגיעה טווח מיוחד
חנית חודר 8-4 קפ\  
חנית חודר 7-2 טווח רחוק  

עמידויות

להב -10%
קר -20%
אש -20%
טווח רחוק 20%
מכה -10%
חודר 20%

התאמות שטח

סוג שטח תנועה הגנה
טירה 1 60%
כפר 1 50%
מים עמוקים 99 20%
מים רדודים 3 40%
אדמת מרעה 1 40%
יער 2 60%
גבעות 1 60%
הרים 2 60%
ביצה 1 60%
חול 1 60%
מערה 1 60%
שלג 4 30%
חורשת פיטריות 1 60%
תהום 99 20%

Back to start