Shock Trooper

Level 2

 

Advances to: Iron Mauler 

Advance from: Heavy Infantryman

HP: 52  Cost: 35  Moves: Alignment: lawful  XP: 110

Abilities:

Stormtrupperna är det tunga infanteriets elittrupper, och hälften av deras nytta i krig är att helt enkelt sätta skräck i fienden. De som når upp i stormtrupps rang är utomordenligt välbyggda, och i deras typiska spikförsedda svarta rustning är de en skrämmande syn. Blotta åsynen av stormtrupper som krossar fiendens linjer är ofta nog för att bryta alla motståndares kamplusta, och många är det som har undrat om rustningarna döljer monster istället för människor. Nackdelen med så tung rustning är förstås tiden det tar att komma till och från striden.

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
morning star impact 18-2 melee  

Resistances

blade 50%
cold -10%
fire -10%
arcane 20%
impact 10%
pierce 40%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 50%
Village 1 40%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 4 10%
Grassland 1 30%
Forest 2 40%
Hills 3 40%
Mountains 99 20%
Swamp 4 10%
Sand 2 20%
Cave 2 40%
Snow 4 20%
Mushroom Grove 2 40%
Chasm 99 20%

Back to start