Red Mage

Level 2

 

Advances to: Arch Mage  Silver Mage 

Advance from: Mage

HP: 42  Cost: 40  Moves: Alignment: neutral  XP: 100

Abilities:

När en magiker genomgått sin lärlingsperiod med gott resultat, lägger de undan lärlingens bruna klädnad och byter dem mot mästarens röda mantel. Betydelsen av detta går oftast allmogen förbi, som istället för den korrekta titeln Mästermagiker benämner dem 'röda magiker'. Vidare missförstås symboliken med bytet av färg till att syfta på magikernas förmåga att synbarligen ur tomma luften frammana eld, ett trick som, ehuru användbart, är betraktat som en ganska låg tillämpning av deras svårvunna kunskap.
Även om magiker är fysiskt bräckliga och obekanta med strid, så besitter de 'röda magikerna' ändå vissa kunskaper som kommer väl till pass i sådana situationer, bland annat de eldklot som ännu mer befäster deras mer vardagliga namn.
Anmärkning:

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
staff impact 6-2 melee  
fireball fire 8-4 ranged magical 

Resistances

blade 0%
cold 0%
fire 10%
arcane 20%
impact 0%
pierce 0%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 60%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 3 20%
Grassland 1 40%
Forest 2 50%
Hills 2 50%
Mountains 3 60%
Swamp 3 20%
Sand 2 30%
Cave 2 40%
Snow 3 20%
Mushroom Grove 2 50%
Chasm 99 20%

Back to start