Pikeman

Level 2

 

Advances to: Halberdier 

Advance from: Spearman

HP: 55  Cost: 25  Moves: Alignment: lawful  XP: 65

Abilities:

Lovande spjutbärare i Wesnoths arméer utrustas med pikar och bättre rustning än de brokiga läderskydd de bar som rekryter. En pik är betydligt längre än ett spjut och öppnar för en annan taktik i strid. En vägg av pikenerare sätter definitivt stopp för en kavallerichock, och med god disciplin och taktik kan pikenerare även hålla infanteri i schack.
Anmärkning:

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
pike pierce 10-3 melee firststrike 

Resistances

blade 0%
cold 0%
fire 0%
arcane 20%
impact 0%
pierce 40%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 60%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 3 20%
Grassland 1 40%
Forest 2 50%
Hills 2 50%
Mountains 3 60%
Swamp 3 20%
Sand 2 30%
Cave 2 40%
Snow 3 20%
Mushroom Grove 2 50%
Chasm 99 20%

Back to start