Paladin

Level 3

 

Advances to:

Advance from: Knight

HP: 65  Cost: 58  Moves: Alignment: lawful  XP: 150

Abilities: heals +4

Paladyni są rycerzami najwyższej cnoty, którzy poprzysięgli wierność nie królowi i koronie, lecz ideałom rycerskim i pieczy nad wszystkim, co dobre. Choć służą w wielu armiach różnych królestw, w pierwszej kolejności są najczęściej lojalni własnym bractwom - tajemnym zakonom klasztornym, które sięgają ponad granicami politycznymi i kulturowymi. Władcy są często wobec nich nieufni, gdyż lojalność paladyna bywa tylko tak trwała, jak rzekoma cnotliwość suwerena. Co bardziej ambitni i bezwzględni władcy podejmują niekiedy próby skompromitowania lub skłócenia tajemnych bractw lub - co jest rzadziej praktykowane - knują misterne intrygi mające ma celu utrzymanie tych niezłomnie lojalnych żołnierzy w swojej służbie.
Paladyni nie są na ogół aż tak potężni, jak prowadzący większość armii wielcy rycerze, lecz mimo to są doskonałymi żołnierzami. Co więcej, z racji swej mądrości i pobożności, ci rycerze-mnisi posiadają niezwykłe zdolności walki ze stworzeniami magicznymi i nadprzyrodzonymi, a większość potrafi również opatrzyć rany towarzyszy broni.

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
sword arcane 8-5 melee  
lance pierce 15-2 melee charge 

Resistances

blade 20%
cold 0%
fire 0%
arcane 60%
impact 30%
pierce -20%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 40%
Village 1 40%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 4 20%
Grassland 1 40%
Forest 3 30%
Hills 2 40%
Mountains 99 20%
Swamp 4 20%
Sand 2 30%
Cave 4 20%
Snow 2 30%
Mushroom Grove 4 20%
Chasm 99 20%

Back to start