Merman Hoplite

Level 3

 

Advances to:

Advance from: Merman Warrior

HP: 52  Cost: 43  Moves: Alignment: lawful  XP: 150

Abilities: steadfast

Med sina höga sköldar utgör hopliterna vakternas elit bland sjöfolket. Deras starka rustningar och stränga disciplin tillåter dem att bilda en stark mur mot stridernas härjningar. I desperata tider kan de till och med göra detta uppe på land, men naturligtvis inte så bra som en varelse med ben.
Anmärkning:

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
trident pierce 15-2 melee  

Resistances

blade 20%
cold 30%
fire 20%
arcane 0%
impact 20%
pierce 30%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 40%
Village 1 40%
Deep Water 1 50%
Shallow Water 1 60%
Grassland 2 30%
Forest 5 30%
Hills 5 30%
Mountains 99 20%
Swamp 1 60%
Sand 2 30%
Cave 3 20%
Snow 2 30%
Mushroom Grove 3 20%
Chasm 99 20%

Back to start