Mage

Level 1

 

Advances to: White Mage  Red Mage 

Advance from:

HP: 24  Cost: 20  Moves: Alignment: lawful  XP: 60

Abilities:

Människor begrundar ofta hur världen de lever i är beskaffad. Vissa söker sig bortom sådana drömmerier och viger sitt liv åt dessa frågor. Alla magiker värdiga sin titel har tillbringat minst ett decennium med studier och tagit till sig kunskaper som vida särskiljer dem från mängden. Dessa män och kvinnor som hängett sig helt och hållet till sökandet efter kunskap står i bjärt kontrast i en värld där få kan läsa och skriva. Bland dem kan man träffa på hoppfulla adelsfamiljers barn och de som söker fly undan det intellektuella tomrummet i kroppsligt arbete.
Det är ironiskt att magikernas skaror säkerligen skulle kunna regera i samhället med deras samlade och monopoliserade kunskap, om de bara satte det i hågen. Deras sanna kärlek är dock varken pengar eller makt, och de som ser studiet av magins konster som ett medel till sådana mål saknar ofta övertygelsen som krävs för sant bemästrande.
Även om magiker är fysiskt bräckliga och obekanta med strid, så besitter de ändå vissa kunskaper som kommer väl till pass i sådana situationer.
Anmärkning:

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
staff impact 5-1 melee  
missile fire 7-3 ranged magical 

Resistances

blade 0%
cold 0%
fire 0%
arcane 20%
impact 0%
pierce 0%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 60%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 3 20%
Grassland 1 40%
Forest 2 50%
Hills 2 50%
Mountains 3 60%
Swamp 3 20%
Sand 2 30%
Cave 2 40%
Snow 3 20%
Mushroom Grove 2 50%
Chasm 99 20%

Back to start