Knight

Level 2

 

Advances to: Paladin  Grand Knight 

Advance from: Horseman

HP: 58  Cost: 40  Moves: Alignment: lawful  XP: 120

Abilities:

Särskilt skickliga och disciplinerade ryttare befordras till riddare. Dessa stridveteraner har sett de ödesdigra resultaten av misslyckade anstormningar, och har lärt sig hur och när de skall användas. Riddare bär därför också svärd som de tillämpar i en taktik som kräver mycket mer tålamod, men som också är betydligt säkrare än en anstormning. Deras lansar finns fortfarande nära till hands, och deras växande erfarenhet med dessa vapen är bara till deras fördel.

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
sword blade 8-4 melee  
lance pierce 14-2 melee charge 

Resistances

blade 20%
cold 0%
fire 0%
arcane 20%
impact 30%
pierce -20%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 40%
Village 1 40%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 4 20%
Grassland 1 40%
Forest 3 30%
Hills 2 40%
Mountains 99 20%
Swamp 4 20%
Sand 2 30%
Cave 4 20%
Snow 2 30%
Mushroom Grove 4 20%
Chasm 99 20%

Back to start