Iron Mauler

Level 3

 

Advances to:

Advance from: Shock Trooper

HP: 64  Cost: 50  Moves: Alignment: lawful  XP: 150

Abilities:

Järnmanglare bär sin titel av skäl som är alltför uppenbara för sina fiender. I sina rustningar kan de jämföras med resar i styrka, och de är de verkliga slagskämparna i de borgarnas vaktstyrkor, i vilka de tjänar. De är dock dyra i underhåll och kan inte skickas till avlägsna strider utan en hord av tjänare som understöd.
Även om de är lysande i närstrid, så finns det många nackdelar med att vara rustad på ett sådant sätt; järnmanglare blir snabbt trötta, och vet allt för väl att de inte kan fly från ett slagfält. De har ofta sett en kamrat falla en bit bort, men mäktade inte med att hinna fram i tid.

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
mace impact 25-2 melee  

Resistances

blade 50%
cold -10%
fire -10%
arcane 20%
impact 10%
pierce 40%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 50%
Village 1 40%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 4 10%
Grassland 1 30%
Forest 2 40%
Hills 3 40%
Mountains 99 20%
Swamp 4 10%
Sand 2 20%
Cave 2 40%
Snow 4 20%
Mushroom Grove 2 40%
Chasm 99 20%

Back to start