Great Mage

Level 4

 

Advances to:

Advance from: Arch Mage

HP: 65  Cost: 72  Moves: Alignment: neutral  XP: 150

Abilities:

En magiker som kommer ifråga för titeln Stormagiker har uppnått legendens status redan innan de befordras, och härolder har fått lära sig den hårda vägen att att skilja på sak. Förtjänandet av titeln bedöms noggrant av ett råd sammansatt av de ledande magikerna för tiden, och tilldelas endast efter en majoritets bifall. Oavsett utslag så är en magiker som är nominerad till titeln utan tvekan en magins mästare, som har överträffat nästan alla kollegor i sin skicklighet.
Även om de inte på något vis är krigare så får tillämpandet av deras konster i strid de omgivande soldaterna att stå undan i vördnad.
Anmärkning:

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
staff impact 9-2 melee  
fireball fire 16-4 ranged magical 

Resistances

blade 0%
cold 0%
fire 30%
arcane 20%
impact 0%
pierce 0%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 60%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 3 20%
Grassland 1 40%
Forest 2 50%
Hills 2 50%
Mountains 3 60%
Swamp 3 20%
Sand 2 30%
Cave 2 40%
Snow 3 20%
Mushroom Grove 2 50%
Chasm 99 20%

Back to start