General

Level 3

 

Advances to: Grand Marshal 

Advance from: Lieutenant

HP: 58  Cost: 54  Moves: Alignment: lawful  XP: 180

Abilities: leadership

Som de högsta officerarna är generalerna ansvariga för att skydda stora och viktiga områden i de kungariken till vilka de svurit sin trohet.
Anmärkning:

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
sword blade 9-4 melee  
crossbow pierce 7-3 ranged  

Resistances

blade 10%
cold 0%
fire 0%
arcane 20%
impact 10%
pierce 10%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 60%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 3 20%
Grassland 1 40%
Forest 2 50%
Hills 2 50%
Mountains 3 60%
Swamp 3 20%
Sand 2 30%
Cave 2 40%
Snow 3 20%
Mushroom Grove 2 50%
Chasm 99 20%

Back to start