La Batalla per Wesnoth

Llista d'unitats

Basat en la versió 1.3.15

English

Raça

Facció