Битката за Уеснот

Списък с единици

Въз основа на версия 1.3.15

Обратно в началото

Ниво 0 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4
Узи
Wose
Уз
праведен
HP:52  MP:4  XP:40
засада възстановяване
близък бой: 13 - 2
Elder Wose
Възрастен Уз
праведен
HP:64  MP:4  XP:100
засада възстановяване
близък бой: 19 - 2
Ancient Wose
Древен Уз
праведен
HP:80  MP:4  XP:150
засада възстановяване
близък бой: 25 - 2

Обратно в началото

Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-01-27 13:24+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit