Битката за Уеснот

Списък с единици

Въз основа на версия 1.3.15

Обратно в началото

Ниво 0 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4
Skeleton
Скелет
хаотичен
HP:34  MP:5  XP:35
потапяне
близък бой: 7 - 3
Revenant
Призован
хаотичен
HP:47  MP:5  XP:85
потапяне
близък бой: 8 - 4
Draug
Спящ
хаотичен
HP:68  MP:5  XP:150
потапяне
близък бой: 12 - 4
Deathblade
Острие на Смъртта
хаотичен
HP:39  MP:6  XP:150
потапяне
близък бой: 8 - 5
Skeleton Archer
Скелет Стрелец
хаотичен
HP:31  MP:5  XP:35
потапяне
близък бой: 3 - 2
далечен бой: 6 - 3
Bone Shooter
Стрелец с кости
хаотичен
HP:40  MP:5  XP:80
потапяне
близък бой: 6 - 2
далечен бой: 10 - 3
Banebow
гибелен лък
хаотичен
HP:50  MP:5  XP:150
потапяне
близък бой: 8 - 2
далечен бой: 14 - 3
Walking Corpse
Ходещ Труп
хаотичен
HP:18  MP:4  XP:24
близък бой: 6 - 2  (чума)
Soulless
Бездушен
хаотичен
HP:28  MP:4  XP:150
близък бой: 7 - 3  (чума)
Ghost
Призрак
хаотичен
HP:18  MP:7  XP:30
близък бой: 4 - 3  (Източване)
далечен бой: 3 - 3
Wraith
Привидение
хаотичен
HP:25  MP:7  XP:100
близък бой: 6 - 4  (Източване)
далечен бой: 4 - 3
Spectre
Фантом
хаотичен
HP:33  MP:7  XP:150
близък бой: 9 - 4  (Източване)
далечен бой: 6 - 3
Shadow
Сянка
хаотичен
HP:24  MP:7  XP:100
нощна засада бързоходство
близък бой: 8 - 3  (удар в гръб)
Nightgaunt
Маскиран полунощник
хаотичен
HP:35  MP:7  XP:150
нощна засада бързоходство
близък бой: 10 - 3  (удар в гръб)
Vampire Bat
Прилеп Вампир
хаотичен
HP:16  MP:8  XP:22
близък бой: 4 - 2  (Източване)
Blood Bat
Прилеп кръвопиец
хаотичен
HP:27  MP:9  XP:150
близък бой: 5 - 3  (Източване)
Dark Adept
Тъмен посветен
хаотичен
HP:28  MP:5  XP:48
далечен бой: 10 - 2  (магическа)
далечен бой: 7 - 2  (магическа)
Dark Sorcerer
Тъмен магьосник
хаотичен
HP:48  MP:5  XP:90
близък бой: 4 - 3
далечен бой: 13 - 2  (магическа)
далечен бой: 9 - 2  (магическа)
Lich
Лич
хаотичен
HP:60  MP:6  XP:150
потапяне
близък бой: 8 - 3  (Източване)
далечен бой: 12 - 3  (магическа)
далечен бой: 9 - 3  (магическа)
Necromancer
Некромант
хаотичен
HP:70  MP:5  XP:150
близък бой: 6 - 3  (чума)
далечен бой: 17 - 2  (магическа)
далечен бой: 12 - 2  (магическа)
Ghoul
Зомби
хаотичен
HP:33  MP:5  XP:35
близък бой: 4 - 3  (отрова)
Necrophage
Некрофаг
хаотичен
HP:47  MP:5  XP:150
feeding
близък бой: 7 - 3  (отрова)

Обратно в началото

Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-01-27 13:24+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit