Битката за Уеснот

Списък с единици

Въз основа на версия 1.3.15

Обратно в началото

Ниво 0 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4
Тролове
Troll Hero
Трол Герой
хаотичен
HP:60  MP:5  XP:52
възстановяване
близък бой: 12 - 3
Great Troll
Велик Трол
хаотичен
HP:80  MP:5  XP:150
възстановяване
близък бой: 18 - 3
Troll Whelp
Трол дребосък
хаотичен
HP:42  MP:4  XP:36
възстановяване
близък бой: 7 - 2
Troll
Трол
хаотичен
HP:55  MP:5  XP:66
възстановяване
близък бой: 14 - 2
Troll Warrior
Трол войн
хаотичен
HP:70  MP:5  XP:150
възстановяване
близък бой: 20 - 2
Troll Rocklobber
Трол Скалохвърляч
хаотичен
HP:49  MP:5  XP:150
възстановяване
близък бой: 10 - 2
далечен бой: 17 - 1

Обратно в началото

Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-01-27 13:24+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit