Битката за Уеснот

Списък с единици

Въз основа на версия 1.3.15

Обратно в началото

Ниво 0 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4
Огрета
Orcish Archer
Оркски стрелец
хаотичен
HP:32  MP:5  XP:30
близък бой: 3 - 2
далечен бой: 5 - 3
далечен бой: 7 - 2
Orcish Crossbowman
Оркски стрелец с арбалет
хаотичен
HP:43  MP:5  XP:80
близък бой: 4 - 3
далечен бой: 8 - 3
далечен бой: 10 - 2
Orcish Slurbow
Оркски Подсилен арбалет
хаотичен
HP:56  MP:5  XP:150
близък бой: 8 - 3
далечен бой: 12 - 3
далечен бой: 15 - 2
Orcish Assassin
Оркски Наемен Убиец
хаотичен
HP:26  MP:6  XP:30
близък бой: 8 - 1
далечен бой: 3 - 3  (отрова)
Orcish Slayer
Орк изкормвач
хаотичен
HP:36  MP:6  XP:150
близък бой: 10 - 2
далечен бой: 6 - 3  (отрова)
Orcish Grunt
Оркски редник
хаотичен
HP:38  MP:5  XP:42
близък бой: 9 - 2
Orcish Warrior
Оркски Войн
хаотичен
HP:58  MP:5  XP:60
близък бой: 10 - 3
Orcish Warlord
Оркски Военен Лорд
хаотичен
HP:78  MP:5  XP:150
близък бой: 15 - 3
далечен бой: 8 - 2
Orcish Leader
Оркски предводител
хаотичен
HP:45  MP:6  XP:60
водачество
близък бой: 7 - 3
далечен бой: 5 - 2
Orcish Ruler
Оркски вожд
хаотичен
HP:60  MP:6  XP:120
водачество
близък бой: 9 - 3
далечен бой: 6 - 3
Orcish Sovereign
Оркски владетел
хаотичен
HP:75  MP:6  XP:150
водачество
близък бой: 10 - 4
далечен бой: 9 - 3

Обратно в началото

Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-01-27 13:24+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit