Битката за Уеснот

Списък с единици

Въз основа на версия 1.3.15

Обратно в началото

Ниво 0 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4
Orcish Grunt
Оркски редник
хаотичен
HP:38  MP:5  XP:42
близък бой: 9 - 2
Orcish Warrior
Оркски Войн
хаотичен
HP:58  MP:5  XP:60
близък бой: 10 - 3
Orcish Warlord
Оркски Военен Лорд
хаотичен
HP:78  MP:5  XP:150
близък бой: 15 - 3
далечен бой: 8 - 2
Troll Whelp
Трол дребосък
хаотичен
HP:42  MP:4  XP:36
възстановяване
близък бой: 7 - 2
Troll
Трол
хаотичен
HP:55  MP:5  XP:66
възстановяване
близък бой: 14 - 2
Troll Warrior
Трол войн
хаотичен
HP:70  MP:5  XP:150
възстановяване
близък бой: 20 - 2
Troll Rocklobber
Трол Скалохвърляч
хаотичен
HP:49  MP:5  XP:150
възстановяване
близък бой: 10 - 2
далечен бой: 17 - 1
Wolf Rider
Ездач на вълк
хаотичен
HP:32  MP:8  XP:30
близък бой: 5 - 3
Goblin Knight
Гоблин рицар
хаотичен
HP:49  MP:9  XP:65
близък бой: 7 - 4
Direwolf Rider
Ездач на Чудовищен вълк
хаотичен
HP:61  MP:10  XP:150
близък бой: 9 - 4
близък бой: 4 - 4  (отрова)
Goblin Pillager
Гоблин грабител
хаотичен
HP:44  MP:9  XP:150
близък бой: 7 - 3
далечен бой: 6 - 2  (забавяне)
Orcish Archer
Оркски стрелец
хаотичен
HP:32  MP:5  XP:30
близък бой: 3 - 2
далечен бой: 5 - 3
далечен бой: 7 - 2
Orcish Crossbowman
Оркски стрелец с арбалет
хаотичен
HP:43  MP:5  XP:80
близък бой: 4 - 3
далечен бой: 8 - 3
далечен бой: 10 - 2
Orcish Slurbow
Оркски Подсилен арбалет
хаотичен
HP:56  MP:5  XP:150
близък бой: 8 - 3
далечен бой: 12 - 3
далечен бой: 15 - 2
Orcish Assassin
Оркски Наемен Убиец
хаотичен
HP:26  MP:6  XP:30
близък бой: 8 - 1
далечен бой: 3 - 3  (отрова)
Orcish Slayer
Орк изкормвач
хаотичен
HP:36  MP:6  XP:150
близък бой: 10 - 2
далечен бой: 6 - 3  (отрова)
Naga Fighter
Змиеподобен боец
неутрален
HP:33  MP:7  XP:32
близък бой: 4 - 4
Naga Warrior
Змиеподобен войн
неутрален
HP:43  MP:7  XP:66
близък бой: 7 - 4
Naga Myrmidon
Змиеподобен Мирмидонец
неутрален
HP:49  MP:7  XP:150
близък бой: 9 - 5
Goblin Spearman
Гоблин копиеносец
хаотичен
HP:18  MP:4  XP:18
близък бой: 4 - 3
далечен бой: 3 - 1
Goblin Impaler
Гоблин фронтовак
хаотичен
HP:26  MP:4  XP:150
близък бой: 7 - 3  (бързак)
далечен бой: 5 - 1
Goblin Rouser
Гоблин подбудител
хаотичен
HP:31  MP:4  XP:150
водачество
близък бой: 6 - 3

Обратно в началото

Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-01-27 13:24+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit