Битката за Уеснот

Списък с единици

Въз основа на версия 1.3.15

Обратно в началото

Ниво 0 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4
Змиеподобни
Naga Fighter
Змиеподобен боец
неутрален
HP:33  MP:7  XP:32
близък бой: 4 - 4
Naga Warrior
Змиеподобен войн
неутрален
HP:43  MP:7  XP:66
близък бой: 7 - 4
Naga Myrmidon
Змиеподобен Мирмидонец
неутрален
HP:49  MP:7  XP:150
близък бой: 9 - 5

Обратно в началото

Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-01-27 13:24+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit