Битката за Уеснот

Списък с единици

Въз основа на версия 1.3.15

Обратно в началото

Ниво 0 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4
Чудовища
Giant Spider
Гигантски Паяк
хаотичен
HP:54  MP:6  XP:150
близък бой: 18 - 2  (отрова)
далечен бой: 8 - 3  (забавяне)
Cuttle Fish
Сепия
неутрален
HP:67  MP:8  XP:150
близък бой: 3 - 10  (масирана атака)
далечен бой: 6 - 2  (отрова)
Fire Dragon
Огнен Дракон
хаотичен
HP:101  MP:8  XP:150
водачество
близък бой: 21 - 2
близък бой: 24 - 1
далечен бой: 14 - 4  (майстор стрелец)
Giant Scorpion
Гигантски скорпион
неутрален
HP:40  MP:8  XP:150
близък бой: 9 - 1  (отрова)
близък бой: 4 - 4
Mudcrawler
Кален демон
неутрален
HP:20  MP:3  XP:18
далечен бой: 4 - 3
Giant Mudcrawler
Гигантски Кален демон
неутрален
HP:36  MP:4  XP:150
близък бой: 7 - 2
далечен бой: 5 - 3
Sea Serpent
Морска Змия
хаотичен
HP:85  MP:8  XP:150
близък бой: 18 - 2
Tentacle of the Deep
Дълбинни пипала
хаотичен
HP:28  MP:2  XP:150
възстановяване
близък бой: 4 - 3
Wolf
Вълк
неутрален
HP:32  MP:8  XP:150
близък бой: 5 - 3
Yeti
Йети
неутрален
HP:142  MP:5  XP:150
близък бой: 32 - 2

Обратно в началото

Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-01-27 13:24+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit