Битката за Уеснот

Списък с единици

Въз основа на версия 1.3.15

Обратно в началото

Ниво 0 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4
Джуджета
Elvish Archer
Елф стрелец
неутрален
HP:29  MP:6  XP:44
близък бой: 5 - 2
далечен бой: 5 - 4
Elvish Ranger
Горски Елф
неутрален
HP:42  MP:6  XP:90
засада
близък бой: 7 - 3
далечен бой: 7 - 4
Elvish Avenger
Елф отмъстител
неутрален
HP:55  MP:6  XP:150
засада
близък бой: 8 - 4
далечен бой: 10 - 4
Elvish Marksman
Елф майстор стрелец
неутрален
HP:37  MP:6  XP:80
близък бой: 6 - 2
далечен бой: 9 - 4  (майстор стрелец)
Elvish Sharpshooter
Поразяващ Елф
неутрален
HP:47  MP:6  XP:150
близък бой: 7 - 2
далечен бой: 10 - 5  (майстор стрелец)
Elvish Fighter
Елф боец
неутрален
HP:33  MP:5  XP:40
близък бой: 5 - 4
далечен бой: 3 - 3
Elvish Captain
Елфски капитан
неутрален
HP:47  MP:5  XP:90
водачество
близък бой: 7 - 4
далечен бой: 5 - 3
Elvish Marshal
Елф Маршал
неутрален
HP:62  MP:5  XP:150
водачество
близък бой: 10 - 4
далечен бой: 8 - 3
Elvish Hero
Елф Герой
неутрален
HP:51  MP:5  XP:90
близък бой: 8 - 4
далечен бой: 6 - 3
Elvish Champion
Елф Първенец
неутрален
HP:70  MP:5  XP:150
близък бой: 9 - 5
далечен бой: 9 - 3
Elvish Lady
Elvish Lady
неутрален
HP:30  MP:6  XP:150
ударна: melee - 1  (attacks/dummy)
Elvish Lord
Джудже Благородник
неутрален
HP:51  MP:6  XP:120
близък бой: 8 - 4
далечен бой: 7 - 3  (магическа)
Elvish High Lord
Елф боец
неутрален
HP:63  MP:6  XP:150
близък бой: 10 - 4
далечен бой: 7 - 5  (магическа)
Elvish Scout
Елф скаут
неутрален
HP:32  MP:9  XP:32
близък бой: 4 - 3
далечен бой: 6 - 2
Elvish Rider
Елф ездач
неутрален
HP:46  MP:10  XP:75
близък бой: 7 - 3
далечен бой: 9 - 2
Elvish Outrider
Елф Вестоносец
неутрален
HP:57  MP:10  XP:150
близък бой: 7 - 4
далечен бой: 8 - 3
Elvish Shaman
Elvish Shaman
неутрален
HP:26  MP:5  XP:32
heals +4
близък бой: 3 - 2
далечен бой: 3 - 2  (забавяне)
Elvish Druid
Elvish Druid
неутрален
HP:36  MP:5  XP:80
изцеление
близък бой: 4 - 2
далечен бой: 6 - 2  (забавяне)
далечен бой: 6 - 3  (магическа)
Elvish Shyde
Elvish Shyde
неутрален
HP:46  MP:6  XP:150
изцеление
близък бой: 6 - 2  (магическа)
далечен бой: 6 - 3  (забавяне)
далечен бой: 8 - 3  (магическа)
Elvish Sorceress
Elvish Sorceress
неутрален
HP:41  MP:5  XP:100
близък бой: 4 - 2
далечен бой: 4 - 3  (забавяне)
далечен бой: 7 - 4  (магическа)
Elvish Enchantress
Elvish Enchantress
неутрален
HP:50  MP:5  XP:180
близък бой: 6 - 2
далечен бой: 5 - 4  (забавяне)
далечен бой: 9 - 4  (магическа)
Elvish Sylph
Elvish Sylph
неутрален
HP:60  MP:6  XP:150
близък бой: 6 - 3  (магическа)
далечен бой: 6 - 5  (забавяне)
далечен бой: 10 - 5  (магическа)

Обратно в началото

Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-01-27 13:24+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit