Битката за Уеснот

Списък с единици

Въз основа на версия 1.3.15

Обратно в началото

Ниво 0 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4
Джуджета
Dwarvish Fighter
Джудже боец
неутрален
HP:38  MP:4  XP:41
близък бой: 7 - 3
близък бой: 8 - 2
Dwarvish Steelclad
Джудже Броненосец
неутрален
HP:59  MP:4  XP:74
близък бой: 11 - 3
близък бой: 14 - 2
Dwarvish Lord
Джудже Благородник
неутрален
HP:79  MP:4  XP:150
близък бой: 15 - 3
близък бой: 19 - 2
далечен бой: 10 - 2
Dwarvish Guardsman
Джудже защитник
неутрален
HP:42  MP:4  XP:47
непоклатимост
близък бой: 5 - 3
далечен бой: 5 - 1
Dwarvish Stalwart
Джудже Здравеняк
неутрален
HP:54  MP:4  XP:85
непоклатимост
близък бой: 7 - 3
далечен бой: 8 - 1
Dwarvish Sentinel
Джудже Пазител
неутрален
HP:68  MP:4  XP:150
непоклатимост
близък бой: 9 - 3
далечен бой: 11 - 2
Dwarvish Runemaster
Джудже рунически майстор
неутрален
HP:75  MP:5  XP:150
близък бой: 14 - 3
далечен бой: 14 - 2  (магическа)
Dwarvish Thunderer
Джудже Гръмовержец
неутрален
HP:34  MP:4  XP:40
близък бой: 6 - 2
далечен бой: 18 - 1
Dwarvish Thunderguard
Гръмотевично Джудже
неутрален
HP:44  MP:4  XP:95
близък бой: 6 - 3
далечен бой: 28 - 1
Dwarvish Dragonguard
Драконови джуджета
неутрален
HP:59  MP:4  XP:150
близък бой: 9 - 3
далечен бой: 40 - 1
Dwarvish Ulfserker
Джудже Вълкодав
неутрален
HP:34  MP:5  XP:42
близък бой: 4 - 4  (бурна ярост)
Dwarvish Berserker
Джудже буревестник
неутрален
HP:48  MP:5  XP:150
близък бой: 7 - 4  (бурна ярост)

Обратно в началото

Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-01-27 13:24+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit