Битката за Уеснот

Списък с единици

Въз основа на версия 1.3.15

Обратно в началото

Ниво 0 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4
Змиеподобни
Vampire Bat
Прилеп Вампир
хаотичен
HP:16  MP:8  XP:22
близък бой: 4 - 2  (Източване)
Blood Bat
Прилеп кръвопиец
хаотичен
HP:27  MP:9  XP:150
близък бой: 5 - 3  (Източване)

Обратно в началото

Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-01-27 13:24+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit