Пиконосец

Ниво 2

 

Повишения към: Майстор на алебардата 

Повишения: Копиеносец

Здраве: 55  Цена: 25  Ходове: Уклон: праведен  Опит: 65

Умения:

На обещаващите копиеносци в армията на Уеснот често се предоставя възможността да си служат с пика и да се екипират далеч по-добре от разните кожени ризници, които са носели като новобранци. Пиката е много по-дълга от копието и позволява да се прилагат различни бойни тактики. Стена от мъже носещи пики, би възпряла всеки кавалерийски щурм, а с подходяща дисциплина и тактика, тези войни могат да задържат и пехотата на разстояние.
Бележки:

Атаки

Име Тип Успешни попадения Обхват Специални
пика прободна 10-3 близък бой бързак 

Съпротивителни сили

прорезна 0%
смразяваща 0%
огнена 0%
мистична 20%
ударна 0%
прободна 40%

Променливи на терена

Терен Движение Защита
Замък 1 60%
Селище 1 60%
Дълбоки води 99 20%
Плитки води 3 20%
Тревист терен 1 40%
Гора 2 50%
Хълмове 2 50%
Планини 3 60%
Блато 3 20%
Песъчлив терен 2 30%
Пещера 2 40%
Сняг 3 20%
Гъбен масив 2 50%
Бездна 99 20%

Обратно в началото