Оркски Наемен Убиец

Ниво 1

 

Повишения към: Орк изкормвач 

Повишения:

Здраве: 26  Цена: 17  Ходове: Уклон: хаотичен  Опит: 30

Умения:

Мнозина смятат, че отровата е оръжие, присъщо на страхливците, но тя е предпочитана от орките, особено от онези сред тях, които не са особено силни. Оркските наемни убийци, които обикновено нанасят отрова по острието на метателните ножове, са действително слабовати в сравнение с останалите орки, макар да са учудващо пъргави. Самите те рядко нанасят смъртоносни удари, но тактиките, които прилагат, чувствително подпомагат по-силните и груби части на оркската войска.
Бележки:

Атаки

Име Тип Успешни попадения Обхват Специални
кинжал прорезна 8-1 близък бой  
метателни ножове прорезна 3-3 далечен бой отрова 

Съпротивителни сили

прорезна -30%
смразяваща 0%
огнена 0%
мистична 0%
ударна -20%
прободна -20%

Променливи на терена

Терен Движение Защита
Замък 1 70%
Селище 1 70%
Дълбоки води 99 30%
Плитки води 2 40%
Тревист терен 1 60%
Гора 2 70%
Хълмове 2 70%
Планини 3 70%
Блато 2 40%
Песъчлив терен 2 40%
Пещера 2 50%
Сняг 2 40%
Гъбен масив 2 70%
Бездна 99 20%

Обратно в началото