Ak Büyücü

Seviye 2

 

Şuna terfi eder: Işık Büyücüsü 

Şuna terfi eder: Büyücü

YP: 35  Bedel: 40  Hareket: Hizalama: adaletli  TP: 150

Kabiliyetler: ilaç verir

Bazı büyücüler, etraflarındaki dünya hakkında öğrendikleri zaman, insanların sık sık yaşadığıkları acı ve içinde bulundukları sefaletin farkına varırlar, ve kendilerini dışa kapalı bir çalışmanın içine atamayacakalrının farkına varırlar. Bu erker ve kadınlar bir büyücünün yaşamtarzını terk ederler, ve kendilerine verilen kabiliyetleri diğerlerinin iyiliği için manastırsal düzene katılırar. Atanmalarından sonra onlar sık sık dünyada seyahat ederler ve hasta ve yaralılara hizmet ederler.
Savaşiçin eğitilmemilerse de onların etkin olduğu bir düşman türü vardır. Eğer ihtiyaç duyulursa, onlar Işığın gücünü çağırarak bu dünyadan olmayanı sürgün edebilir.
Özel Notlar : Ak Büyücü tarafından oluşturulan ışık sihirseldir, ve her zaman düşmanını isabet etmede yüksek orana sahiptir. Bu ışık yarıölülere devasa hasar verir, hatta bazı yaşayanlarada. Ak Büyücüler çevrelerinde bulunanları iyileştirebilir ve zehri tedavi edebilir.

unit help^Attacks

İsim Tip vuruşlar Menzil Özel
değnek darbe 6-2 yakın  
ışık hüzmesi menzilli 9-3 menzilli sihirli 

Dirençler

pala 0%
soğuk 0%
ateş 0%
menzilli 40%
darbe 0%
delme 0%

Arazi ayarı

Arazi Hareket Savunma
Kale 1 60%
Kasaba 1 60%
Derin su 99 20%
Sığ su 3 20%
Çayır 1 40%
Orman 2 50%
Tepe 2 50%
Dağlar 3 60%
Bataklık 3 20%
Kum 2 30%
Mağara 2 40%
Kar 3 20%
Mantar korusu 2 50%
Uçurum 99 20%

Başa geri dön