Büyücü

Seviye 1

 

Şuna terfi eder: Ak Büyücü  Kırmızı Büyücü 

Şuna terfi eder:

YP: 24  Bedel: 20  Hareket: Hizalama: adaletli  TP: 60

Kabiliyetler:

İnsanlar sık sık yaşadıkları dünyanın çalışma şeklini düşünürler. Bazıları bunu derin düşünmenin ötesine götürmeye de çalışır, yaşamlarının ana amacı yaparlar. Büyücüler öğrenmede bir çok yıl harcamıştır, ve onları diğerlerinden ayıran büyük bir bilgi birikimine sahiptirler. Sadece çok az insanın yazıp okuyabildiği bir dünyada bu insanlar kendilerini bilginin takibine adamışlardır.
Ne kadar gariptir ki, sahip oldukları onca bilgiye ve onların gösterişsiz bilgi tekeline rağmen, bütün büyücüler topluluğu toplumu yönetebilirdi, hiç denemediler bile. Ama onların gerçek sevgisi ne güçtü nede para, şu gördüğümüz büyüyü çalışanlar gerçek bir efendi olmanın gerektirdiği ikna kabiliyetinden yoksundular.
Fiziksel olarak kırılgan, ve dövüşe yakınlığı olmayan büyücüler savaşta çok işe yarayabilecek bir çok sanata sahiptirler.
Özel Notlar: Büyücülerin uzun menzilli saldırısı daima sihirsel saldırıdır, ve düşmanını vurmada yüksek şansa sahiptir.

unit help^Attacks

İsim Tip vuruşlar Menzil Özel
değnek darbe 5-1 yakın  
misilli ateş 7-3 menzilli sihirli 

Dirençler

pala 0%
soğuk 0%
ateş 0%
menzilli 20%
darbe 0%
delme 0%

Arazi ayarı

Arazi Hareket Savunma
Kale 1 60%
Kasaba 1 60%
Derin su 99 20%
Sığ su 3 20%
Çayır 1 40%
Orman 2 50%
Tepe 2 50%
Dağlar 3 60%
Bataklık 3 20%
Kum 2 30%
Mağara 2 40%
Kar 3 20%
Mantar korusu 2 50%
Uçurum 99 20%

Başa geri dön