White Mage

Level 2

 

Advances to: Mage of Light 

Advance from: Mage

HP: 35  Cost: 40  Moves: Alignment: lawful  XP: 150

Abilities: cures

Vissa magiker som, när de lär sig om världen omkring, får kunskap om det lidande och elände som mänskligheten ofta lever i, finner att de inte kan viga ett helt liv instängda med sina studier. Dessa män och kvinnor avstår från livet som magiker, och ansluter sig till klosterordnar och låter sina förmågor komma till nytta för alla. Efter lärlingsperioden färdas de runt i världen och tar hand om sjuka och skadade.
Även om de inte är tränade för strid, så utgör de ett stort hot mot magiska eller onaturliga krafter.
Anmärkning:

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
staff impact 6-2 melee  
lightbeam arcane 9-3 ranged magical 

Resistances

blade 0%
cold 0%
fire 0%
arcane 40%
impact 0%
pierce 0%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 60%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 3 20%
Grassland 1 40%
Forest 2 50%
Hills 2 50%
Mountains 3 60%
Swamp 3 20%
Sand 2 30%
Cave 2 40%
Snow 3 20%
Mushroom Grove 2 50%
Chasm 99 20%

Back to start