Silver Mage

Level 3

 

Advances to:

Advance from: Red Mage

HP: 48  Cost: 59  Moves: Alignment: neutral  XP: 100

Abilities: teleport

De många olika vägar som en magiker kan välja att studera leder till vitt skilda mål. Silvermagikerna betraktas ofta som lärda eller vandrande mystiker, men de handlar enligt en plan som ses som obskyr även bland deras kollegor. Även om de är till stor hjälp för de akademier som söker deras tjänster, så håller de sig för sig själva.
Silvermagikerna har sin egen orden bland magiker, en orden som vaktar sina hemligheter väl till och med för andra magiker. En av dessa hemligheter är deras förmåga att kunna förflytta sig över stora sträckor mycket snabbare än vad som någonsin kan göras till fots. De invigda i silverorden vägrar att ens diskutera saken med sina kollegor, och vid de sällsynta tillfällen då andra har lyckats få en glimt av deras hemligheter, har de alltid övergett sin nyfikenhet och aldrig mer talat om saken.
Silvermagiker är ofta mer fysiskt starka än andra magiker, och deras kunskaper kan onekligen komma till nytta på slagfältet, om man nu kan lyckas övertala en silvermagiker att använda dem.
Anmärkning: Silvermagiker är mycket motståndskraftiga mot många olika sorters magi.

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
staff impact 7-2 melee  
missile fire 9-4 ranged magical 

Resistances

blade 0%
cold 50%
fire 50%
arcane 20%
impact 0%
pierce 0%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 60%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 3 20%
Grassland 1 40%
Forest 2 50%
Hills 2 50%
Mountains 3 60%
Swamp 3 20%
Sand 2 30%
Cave 2 40%
Snow 3 20%
Mushroom Grove 2 50%
Chasm 99 20%

Back to start