Merman Netcaster

Level 2

 

Advances to: Merman Entangler 

Advance from: Merman Hunter

HP: 40  Cost: 27  Moves: Alignment: lawful  XP: 80

Abilities:

Sjöfolkets fiske går i mångt och mycket ut på att jaga fiskstim mot de nät de förberett. Sjöfolket använder denna metod utan fara för dem själva, men den kan användas med god nytta mot styrkor som söker vada över en flod. Viktförsedda mindre nät kan kastas genom luften; dessa nät används sällan i jakt, men kommer väl till pass i strid. Sjöfolket kan använda sådana vapen för att snärja trupper i vatten och, kanske än viktigare, jämna ut oddsen vid strid på land, där landlevande varelser annars skulle ha för goda fördelar.
Anmärkning:

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
spear pierce 6-3 melee  
net impact 9-2 ranged slows 

Resistances

blade 0%
cold 20%
fire 0%
arcane 0%
impact 0%
pierce 0%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 40%
Village 1 40%
Deep Water 1 50%
Shallow Water 1 60%
Grassland 2 30%
Forest 5 30%
Hills 5 30%
Mountains 99 20%
Swamp 1 60%
Sand 2 30%
Cave 3 20%
Snow 2 30%
Mushroom Grove 3 20%
Chasm 99 20%

Back to start