Merman Javelineer

Level 3

 

Advances to:

Advance from: Merman Spearman

HP: 55  Cost: 48  Moves: Alignment: lawful  XP: 100

Abilities:

De bland sjöfolket som bemästrat spjutkastarkonsten kan bli nästan lika effektiva som bågskyttar. Att deras vapens tyngd minskar deras räckvidd vägs upp av kraften i träffen. I vatten kompenserar sjöfolkets rörlighet mer än väl för alla eventuella nackdelar av spjutkastarnas val av vapen.

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
spear pierce 8-2 melee  
spear pierce 10-4 ranged  

Resistances

blade 0%
cold 20%
fire 0%
arcane 0%
impact 0%
pierce 0%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 40%
Village 1 40%
Deep Water 1 50%
Shallow Water 1 60%
Grassland 2 30%
Forest 5 30%
Hills 5 30%
Mountains 99 20%
Swamp 1 60%
Sand 2 30%
Cave 3 20%
Snow 2 30%
Mushroom Grove 3 20%
Chasm 99 20%

Back to start