Merman Entangler

Level 3

 

Advances to:

Advance from: Merman Netcaster

HP: 55  Cost: 46  Moves: Alignment: lawful  XP: 100

Abilities:

De viktförsedda nät som sjöfolket använder i strid är mycket svårhanterliga; de som bemästrar dem prisas högt och hålls i ära av sina kamrater. Detta vapen används för att cementera sjöfolkets överlägsenhet i deras eget element, och gör deras släkte till ett hot mot alla fiender som vågar sig i närheten av vatten.
Anmärkning:

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
spear pierce 8-3 melee  
net impact 8-3 ranged slows 

Resistances

blade 0%
cold 20%
fire 0%
arcane 0%
impact 0%
pierce 0%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 40%
Village 1 40%
Deep Water 1 50%
Shallow Water 1 60%
Grassland 2 30%
Forest 5 30%
Hills 5 30%
Mountains 99 20%
Swamp 1 60%
Sand 2 30%
Cave 3 20%
Snow 2 30%
Mushroom Grove 3 20%
Chasm 99 20%

Back to start