Mage of Light

Level 3

 

Advances to:

Advance from: White Mage

HP: 47  Cost: 64  Moves: Alignment: lawful  XP: 100

Abilities: illuminates cures

Efter många års erfarenhet har de mest hängivna av de vita magikerna lärt sig att handskas med stora krafter. Genom att strikt följa Ljusets väg kan de åkalla dess bistånd för att fördriva nattens mörker.
Genom att följa fromhetens och dygdens strikta regler arbetar dessa män och kvinnor outröttligt för livet och redbarheten i den värld de lever i.
Anmärkning:

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
morning star impact 7-3 melee  
lightbeam arcane 15-3 ranged magical 

Resistances

blade 0%
cold 0%
fire 0%
arcane 60%
impact 0%
pierce 0%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 60%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 3 20%
Grassland 1 40%
Forest 2 50%
Hills 2 50%
Mountains 3 60%
Swamp 3 20%
Sand 2 30%
Cave 2 40%
Snow 3 20%
Mushroom Grove 2 50%
Chasm 99 20%

Back to start