Elvish Sylph

Level 4

 

Advances to:

Advance from: Elvish Enchantress

HP: 60  Cost: 67  Moves: Alignment: neutral  XP: 100

Abilities:

De sällan skådade visa sylfiderna är mästare av fevärldens och den fysiska världens natur. De besitter underbara, och ibland skrämmande, krafter, av vilka myterna omkring dem har gett andra raser en hälsosam fruktan för alverna.
Anmärkning:

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
faerie touch impact 6-3 melee magical 
gossamer impact 6-5 ranged slows 
faerie fire arcane 10-5 ranged magical 

Resistances

blade 0%
cold 0%
fire 0%
arcane 20%
impact -10%
pierce 0%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 60%
Deep Water 2 30%
Shallow Water 1 40%
Grassland 1 50%
Forest 1 70%
Hills 1 50%
Mountains 2 60%
Swamp 1 40%
Sand 1 40%
Cave 2 30%
Snow 1 40%
Mushroom Grove 2 50%
Chasm 99 20%

Back to start