Elvish Shyde

Level 3

 

Advances to:

Advance from: Elvish Druid

HP: 46  Cost: 52  Moves: Alignment: neutral  XP: 100

Abilities: cures

En alvmös långa och starka hängivenhet till den del av henne som står feerna närmast omvandlar henne till slut till en varelse av båda världar. I kontakt med en värld som för många enbart ter sig som ett stort mysterium förkroppsligar dessa alvskogarnas väktare sitt folks grace och översinnlighet.
Anmärkning:

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
faerie touch impact 6-2 melee magical 
ensnare impact 6-3 ranged slows 
thorns pierce 8-3 ranged magical 

Resistances

blade 0%
cold 0%
fire 0%
arcane -10%
impact -10%
pierce 0%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 60%
Deep Water 2 30%
Shallow Water 1 40%
Grassland 1 50%
Forest 1 70%
Hills 1 50%
Mountains 2 60%
Swamp 1 40%
Sand 1 40%
Cave 2 30%
Snow 1 40%
Mushroom Grove 2 50%
Chasm 99 20%

Back to start