Elvish Shaman

Level 1

 

Advances to: Elvish Druid  Elvish Sorceress 

Advance from:

HP: 26  Cost: 15  Moves: Alignment: neutral  XP: 32

Abilities: heals +4

Alvernas närhet till fevärlden ger dem en naturlig fallenhet för magi. Detta visar sig i deras inkännande med naturen, som de kan åkalla för bistånd. Fiender som rör sig genom alvernas skogar kan snart finna sig insnärjda av själva rötterna de står på, vilket gör dem mycket mer hanterliga.
Alvernas läkande kunskaper är också avsevärda, och kommer till stor nytta i strid.
Anmärkning:

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
staff impact 3-2 melee  
entangle impact 3-2 ranged slows 

Resistances

blade 0%
cold 0%
fire 0%
arcane -10%
impact 0%
pierce 0%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 60%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 3 20%
Grassland 1 40%
Forest 1 70%
Hills 2 50%
Mountains 3 60%
Swamp 2 30%
Sand 2 30%
Cave 3 30%
Snow 2 30%
Mushroom Grove 2 50%
Chasm 99 20%

Back to start