Elvish Scout

Level 1

 

Advances to: Elvish Rider 

Advance from:

HP: 32  Cost: 18  Moves: Alignment: neutral  XP: 32

Abilities:

Skogsalvernas ryttare har en viss skicklighet med båge och svärd, men deras verkliga kunnande ligger i deras hästkunnande. Även andra alver imponeras av deras höga fart genom skogarna och deras förmåga att sätta av mellan träden utan några som helst incidenter. Kanske är de det enda kavalleri som gör bättre ifrån sig i skog än på öppen mark.

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
sword blade 4-3 melee  
bow pierce 6-2 ranged  

Resistances

blade 0%
cold 0%
fire 0%
arcane -10%
impact 0%
pierce -20%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 40%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 3 20%
Grassland 1 40%
Forest 1 60%
Hills 2 50%
Mountains 3 60%
Swamp 2 30%
Sand 2 30%
Cave 3 30%
Snow 2 30%
Mushroom Grove 2 50%
Chasm 99 20%

Back to start