Elvish Outrider

Level 3

 

Advances to:

Advance from: Elvish Rider

HP: 57  Cost: 43  Moves: 10  Alignment: neutral  XP: 100

Abilities:

Alvernas förtrupper är utbildade till kungliga budbärare i alvernas riken. Trots alvernas fridfulla läggning gör deras erfarenhet dem mycket farliga i strid. Ingen har någonsin kommit i närheten av deras skicklighet i ridande bågskytte; faktum är att de flesta skulle få det svårt att bli deras jämlike ens från marken.
Dessa soldaters goda framfart tillåter alverna att slå till när och var de själva väljer när de strider på egen mark, ett faktum som skonat många alvers liv.

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
sword blade 7-4 melee  
bow pierce 8-3 ranged  

Resistances

blade 0%
cold 0%
fire 0%
arcane -10%
impact 0%
pierce -20%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 60%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 3 20%
Grassland 1 40%
Forest 1 60%
Hills 2 50%
Mountains 3 60%
Swamp 2 30%
Sand 2 30%
Cave 3 30%
Snow 2 30%
Mushroom Grove 2 50%
Chasm 99 20%

Back to start