Elvish Marshal

Level 3

 

Advances to:

Advance from: Elvish Captain

HP: 62  Cost: 55  Moves: Alignment: neutral  XP: 100

Abilities: leadership

Alvernas livslängd och naturliga intelligens medför en mycket stor fallenhet för militära spörsmål, trots att de i allmänhet tar avstånd från sådana ting. Alver minns skeenden mycket klarare än människor, och kan ofta nästan instinktivt gissa sig till vad andra måste lära sig genom hård träning. Vid de sällsynta tillfällen när en alv bestämmer sig för att det är dags att gå ut i krig, blir den resulterande strategin en mästares.
Anmärkning:

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
sword blade 10-4 melee  
bow pierce 8-3 ranged  

Resistances

blade 0%
cold 0%
fire 0%
arcane -10%
impact 0%
pierce 0%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 60%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 3 20%
Grassland 1 40%
Forest 1 70%
Hills 2 50%
Mountains 3 60%
Swamp 2 30%
Sand 2 30%
Cave 3 30%
Snow 2 30%
Mushroom Grove 2 50%
Chasm 99 20%

Back to start