Elvish Hero

Level 2

 

Advances to: Elvish Champion 

Advance from: Elvish Fighter

HP: 51  Cost: 32  Moves: Alignment: neutral  XP: 90

Abilities:

Ett relativt litet antal strider ger alverna nog med erfarenhet för att deras skicklighet skall bli mycket stor. De som hedras som hjältar är de som har skaffat sig goda kunskaper med svärd och båge, kunskaper som aldrig avtar i brist på utövande.

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
sword blade 8-4 melee  
bow pierce 6-3 ranged  

Resistances

blade 0%
cold 0%
fire 0%
arcane -10%
impact 0%
pierce 0%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 60%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 3 20%
Grassland 1 40%
Forest 1 70%
Hills 2 50%
Mountains 3 60%
Swamp 2 30%
Sand 2 30%
Cave 3 30%
Snow 2 30%
Mushroom Grove 2 50%
Chasm 99 20%

Back to start