Elvish Fighter

Level 1

 

Advances to: Elvish Captain  Elvish Hero 

Advance from:

HP: 33  Cost: 14  Moves: Alignment: neutral  XP: 40

Abilities:

Strid är inte det första man associerar alver med, men när situationen kräver det kommer deras naturliga grace och smidighet väl till pass, lika väl som deras stora hantverksskicklighet. Alver kan sätta sig in i svärdskonstens och bågskyttets grunder på en mycket kort tid, och använda dessa kunskaper i strid med stor förtjänst.

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
sword blade 5-4 melee  
bow pierce 3-3 ranged  

Resistances

blade 0%
cold 0%
fire 0%
arcane -10%
impact 0%
pierce 0%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 60%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 3 20%
Grassland 1 40%
Forest 1 70%
Hills 2 50%
Mountains 3 60%
Swamp 2 30%
Sand 2 30%
Cave 3 30%
Snow 2 30%
Mushroom Grove 2 50%
Chasm 99 20%

Back to start