Elvish Enchantress

Level 3

 

Advances to: Elvish Sylph 

Advance from: Elvish Sorceress

HP: 50  Cost: 55  Moves: Alignment: neutral  XP: 180

Abilities:

Alvernas magi skiljer sig helt från människans, så mycket att det nästan är omöjligt för de senare att förstå den, än mindre använda den. På samma sätt är dess mästare lika gåtfulla; även om det kan sägas att de dyrkas av sitt folk, så kan mycket lite sägas om deras faktiska syfte inom samhället de lever i.
Anmärkning:

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
staff impact 6-2 melee  
entangle impact 5-4 ranged slows 
faerie fire arcane 9-4 ranged magical 

Resistances

blade 0%
cold 0%
fire 0%
arcane 10%
impact 0%
pierce 0%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 60%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 3 20%
Grassland 1 40%
Forest 1 70%
Hills 2 50%
Mountains 3 60%
Swamp 2 30%
Sand 2 30%
Cave 3 30%
Snow 2 30%
Mushroom Grove 2 50%
Chasm 99 20%

Back to start