Elvish Druid

Level 2

 

Advances to: Elvish Shyde 

Advance from: Elvish Shaman

HP: 36  Cost: 34  Moves: Alignment: neutral  XP: 80

Abilities: cures

Skogsalvernas magi är inte lämpad för strid, men är ändock effektiv. Skogarna de lever i kan väckas med ett ord för att slå ut mot de som hotar friden.
Alvdruidernas huvudsakliga förmåga är helandets konst, och det är för detta utövande som de hålls i stor ära av sitt släkte.
Anmärkning:

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
staff impact 4-2 melee  
ensnare impact 6-2 ranged slows 
thorns pierce 6-3 ranged magical 

Resistances

blade 0%
cold 0%
fire 0%
arcane -10%
impact 0%
pierce 0%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 60%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 3 20%
Grassland 1 40%
Forest 1 70%
Hills 2 50%
Mountains 3 60%
Swamp 2 30%
Sand 2 30%
Cave 3 30%
Snow 2 30%
Mushroom Grove 2 50%
Chasm 99 20%

Back to start