Elvish Captain

Level 2

 

Advances to: Elvish Marshal 

Advance from: Elvish Fighter

HP: 47  Cost: 32  Moves: Alignment: neutral  XP: 90

Abilities: leadership

Till skillnad från många andra raser erkänner alverna snabbt de bland de sina som har erfarenhet av strid. Detta står i bjärt kontrast till människorna, för vilka ledarskap oftast handlar om hot och tvång. Kombinationen av deras förtroende för sina ledares visdom och deras sed att välja ledare som förtjänat det är en av alvernas styrkor.
Anmärkning:

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
sword blade 7-4 melee  
bow pierce 5-3 ranged  

Resistances

blade 0%
cold 0%
fire 0%
arcane -10%
impact 0%
pierce 0%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 60%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 3 20%
Grassland 1 40%
Forest 1 70%
Hills 2 50%
Mountains 3 60%
Swamp 2 30%
Sand 2 30%
Cave 3 30%
Snow 2 30%
Mushroom Grove 2 50%
Chasm 99 20%

Back to start