Elvish Avenger

Level 3

 

Advances to:

Advance from: Elvish Ranger

HP: 55  Cost: 60  Moves: Alignment: neutral  XP: 100

Abilities: ambush

Den egendomliga benämningen på alvernas 'hämnare' härrör från en taktik som ofta används av dessa mästarjägare. Fienden tillåts bryta igenom en låtsad försvarslinje, och när de mer sårbara trupperna bakom frontlinjen följer efter, så anfaller dessa bågskyttar och skär av fiendens förrådsvagnar och omringar sin fiende i ett enda svep.
Detta har ibland tolkats som en sorts hämnd för de av deras släkte som föll tidigare i striden. Även om det inte är tanken, så träffar beskrivningen inte alls så illa.
Anmärkning:

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
sword blade 8-4 melee  
bow pierce 10-4 ranged  

Resistances

blade 0%
cold 0%
fire 0%
arcane -10%
impact 0%
pierce 0%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 60%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 2 30%
Grassland 1 40%
Forest 1 70%
Hills 2 50%
Mountains 2 60%
Swamp 2 40%
Sand 2 40%
Cave 3 30%
Snow 2 30%
Mushroom Grove 2 50%
Chasm 99 20%

Back to start