Arch Mage

Level 3

 

Advances to: Great Mage 

Advance from: Red Mage

HP: 54  Cost: 59  Moves: Alignment: neutral  XP: 220

Abilities:

Titeln Ärkemagiker uppnås traditionellt av magiker endast efter ett livs studier och gärningar. Ärkemagiker återfinns oftast vid akademier eller som rådgivare till de som är insiktsfulla nog att söka deras visdom. Många tjänstgör hos förmögna och högt stående i samhället, något som är gynnar båda parterna, då magikern får tid och resurser för sin egen forskning i utbyte mot sporadiska råd och undergörande. Från detta flödar den större delen av människans kunskap; vetenskapen, filosofierna, och konsterna som förgyller världen.
Även om de inte är tränade för strid, så kan ärkemagiker om nöden kräver släppa lös den fulla kraften i sin konst, något som inte skall förringas.
Anmärkning:

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
staff impact 7-2 melee  
fireball fire 12-4 ranged magical 

Resistances

blade 0%
cold 0%
fire 20%
arcane 20%
impact 0%
pierce 0%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 60%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 3 20%
Grassland 1 40%
Forest 2 50%
Hills 2 50%
Mountains 3 60%
Swamp 3 20%
Sand 2 30%
Cave 2 40%
Snow 3 20%
Mushroom Grove 2 50%
Chasm 99 20%

Back to start